Wintertips!
Gedrag
Aanschaf en wennen
Nachthok
Voeding Kippengevaren
Het jaar door
Ei, leg en broeden
Kuikens en hun opfok
Ziekten
Ongedierte
FAQ
Tentoonstelling
Rasvereniging
Bio-industrie
Kippenforum
Zoek/Home

Rasverenigingen

Nederland is natuurlijk hèt land als het om verenigingen en clubjes gaat! Ook in kippenland zijn er veel verenigingen. Deze houden zich vooral bezig met het in stand houden van kippenrassen en het tot in perfectie fokken van deze rassen in vele kleurslagen.

De fokkers brengen hiertoe vele kuikens groot, waarvan de meeste de tentoonstelling niet zullen halen omdat er een foutje in vorm of kleur is. Deze dieren worden vaak aan de liefhebbers verkocht die dat foutje toch niet zien maar hierdoor wel de beschikking krijgen over een prachtige raskip, die toch zoveel mogelijk aan de raskenmerken voldoet.
Wil je echte tentoonstellingskwaliteit of zeer zeldzame rassen dan zul je daarvoor diep in de buidel moeten tasten, de dieren die niet voor de tentoonstelling geschikt zijn gaan vaak voor een redelijke prijs weg en kunnen dus mooi de tuin of ren bevolken.

Onderstaande sites zijn van deze rasverenigingen, het zijn allemaal liefhebbers die je wellicht aan de gewenste kip in de gewenste kleur kunnen helpen.
Dit zijn allemaal verenigingen die erkend zijn door de FK, de Nederlandse Federatie voor Kleindierenteelt.

Zijn er adressen van rasverenigingen veranderd dan svp een emailtje naar mij. Voorzover aanwezig is de naam van de rasvereniging tevens een link naar de site van die rasvereniging.

Zelf gaan fokken? Kijk eens rond op het kippenforum in het onderdeel Fokken, er staat heel veel over geschreven, van het opzetten van foklijnen tot diepgravende onderwerpen over kleurvererving! Klik.


Beschrijvingen van vrijwel alle rassen: Joke Osinga's rassen ABC

Een aantal rasverenigingen kippen:
Antwerpse Baardkrielen club
Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen club

Australorp club

BKU: Brabanter- Kraaikop- en Uilebaard club
Brahma club
Brakelhoen speciaalclub
Chabo Club
Cochin club
Drentse Hoen club
Friese Hoender club
Hollandse Krielenfokkers Club
Nederlandse Sabelpoot club
Nederlandse Wyandotten Club
Speciaalclub Aziatische Vechthoen rassen
Zeldzame Oorspronkelijke Belgische Krielen club
Zijdehoender club

Barnevelder hen
Een prachtige Barnevelder hen
Naar boven