Wintertips!
Gedrag
Aanschaf en wennen
Nachthok
Voeding Kippengevaren
Het jaar door
Ei, leg en broeden
Kuikens en hun opfok
Ziekten
Ongedierte
FAQ
Tentoonstelling
Rasvereniging
Bio-industrie
Kippenforum
Zoek/Home

Vaak FAQ gestelde vragen / FAQ

Klik direct aan of lees alles van boven naar beneden!
Het tekentje ^ na elk artikel betekent weer terug naar boven!

Algemeen:
Ivermectine, wat is dat voor spul?
Hoe moet ik de voerbak/drinkbak schoonmaken
Hond aan de kippen wennen en andersom

Kunnen kippen kleur zien?
Shock door schrikken
Kan ik nieuwe kuikens bij mijn kippen zetten?
Giftige planten
Tentoonstellingskippen
Kippen worden goor

Kippen gaan niet in hok

Legbatterij

Leeftijd kippen

Rasverenigingen

Kippen toevoegen
Bodembedekking hok

Goed en mooi legras

Waarom hebben kippen veren?

Vervelende gewoonten:
Verenpikken
Kippen vliegen weg
Kippen eten eieren op

Voeding:
Vetbollen geven?
Hoe voeren?

Scharrelvoer kopen

Groenvoer

Eieren:
Bevruchte eieren eten?
Haan en eieren
Eikleur
Eieren bewaren

Hanen:
Hanen opereren aan stembanden?
Overlast door kraaien beperken/waarom hanen kraaien
Rassen die minder hard kraaien

Agressieve haan

Hennen, leggen en broeden:
Hen wordt haan (geslachtsverandering)
Mijn hennen maken herrie na het leggen
Hoelang en hoeveel eieren legt een kip
Hoe kan ik zien of en welke kippen aan de leg zijn

Mijn hennen worden niet broeds..

Wanneer hennen laten broeden?

Broedse hen.. wat nu

Machinaal broeden
Broeds-af maken

Mijn hennen maken na het leggen zo'n herrie.. waarom doen ze dit?
Dit is een door domesticatie grotendeels weggesleten gewoonte om de aandacht van het ei/nest af te leiden. Je ziet dat nog wel goed werken bij wilde vogels. Ze proberen dan de aandacht af te leiden door geluid te maken en weg van het nest te lopen/vliegen in de hoop de rover van de eitjes weg te leiden. Dat de andere kippen meedoen is vrijwel altijd omdat de leggende hen een 'gevaar'geluid maakt en de andere hennen (en soms ook de haan) dit overnemen.
^

Geslachtsomkeer
Dit is het verschijnsel dat een dier van geslachtskenmerken verandert. Onderzoek wees uit dat zowel bij lagere als bij hogere gewervelde dieren (ook zoogdieren) in een geslachtsklier, zowel eicellen als zaadcellen gevonden kunnen worden (intersex).

Bijna steeds maakt het vrouwelijke geslacht plaats voor het mannelijke, bijna nooit omgekeerd. Het best bekend is dit, bij vogels. Voorbeeld: kippen die normaal eieren legden, die bevrucht zijn geworden n uitgebroed, gingen geleidelijk aan, de kenmerken van een haan vertonen en oefenden daarna volmaakt de functies van de haan uit, d.w.z. zij bevruchtten eieren! Men stelt zich deze mogelijkheid zo voor,dat deze dieren genetisch mannelijke dieren zijn, die zich aanvankelijk in vrouwelijke richting hebben ontwikkeld, doch waarin de mannelijke tendentie langzamerhand de overhand heeft gekregen en tenslotte zijn stempel drukt op het dier. Men moet een interseks niet verwarren met een hermafrodiet. "Hermafroditisme"(naar Hermaphroditus) is het verschijnsel dat alle individuen van n soort normaliter mannelijke en vrouwelijke geslachtsklieren bezitten (of n geslachtsklier die beide functies in zich verenigt). Dit is normaal bij vele (vooral lagere) diersoorten.Bij de mens komt het heel zelden voor dat een individu (onvruchtbaar) zaadbal- n eierstokweefsel bezit; echter pseudohermafroditisme (= lichamelijke interseksualiteit) komt wel vaker voor.
^

Ivermectine, wat is dat voor spul?
Ik heb gehoord dat Ivermectine tegen allerlei ongedierte op en in de kip werkt. Is het aan te bevelen mijn dieren hiermee te behandelen?
Ivermectine is een middel tegen parasieten bij runderen, varkens en schapen!! Dit is wel even heel wat anders dan een kip. Pas nooit zomaar een middel toe zonder advies van een dierenarts!!!
Lees meer over dit middel op de pagina over ongedierte..
^

Hoe maak ik de drink- en eetbak schoon?
Zodra de bakken vies zijn moeten ze worden schoongemaakt. Dit hoeft echt niet elke dag. Met mooi droog weer blijft alles veel langer schoon dan in de winter met regen en sneeuw.
Voldoende is het onder de kraan met heet water schoonmaken met een oud afwasborsteltje en wat gewoon afwasmiddel. Er hoeft echt geen bleekwater of andere ontsmettingsmiddel gebruikt te worden.
^

Hoe kan ik mijn hond aan de kippen wennen en andersom.
Een hond is een roofdier en een kip een prooidier. Dit is de kern van het probleem. Zorg daarom dat de hond in het begin nooit de kans krijgt om achter de kippen aan te gaan (jachtgedrag) of er zelfs maar een te grijpen.

Hou de kippen dan ook in het begin in een stevige ren waar een hond niet in kan of onderdoor kan graven. Loop vaak met de hond aan de riem langs de ren, neem de ren op in een wandelingetje en ga niet honderd keer alleen maar langs de ren lopen. Dan merkt de hond dat die ren toch wel iets bijzonders moet zijn. De hond moet de kippen volledig leren negeren! Elke aandacht die hij aan de kippen schenkt met een rukje aan de riem en een duidelijk NEE (of wat voor woord je ook gebruikt als hij iets doet wat hij niet mag) bestraffen. Schenk zelf ook geen aandacht aan de kippen als de hond erbij is. Ga dus niet op je hurken bij een kip of de ren zitten, negeer de kippen volledig als de hond erbij is. Hou dit een tijdje consequent vol tot de hond dit ook volledig doet. Laat de hond de eerste tijd niet zonder toezicht in de buurt van de ren.

Wil je de kippen gaan loslaten let er dan op dat de hond niet zonder toezicht of los in de tuin komt. Ga met de hond aan de riem langs en tussen de loslopende kippen lopen. Ook nu moet hij de kippen volledig negeren, hij mag zelfs niet kijken! Dit hou je vol (aan een steeds langere riem) tot hij echt volledig 100% de kippen negeert. Probeer dan de hond onder appl los door en langs de kippen te leiden. De eerste tijd de hond ook weer niet zonder toezicht bij de kippen laten.

Heb je al loslopende kippen en neem je een hond, probeer dan toch een tijdelijke ren te maken, dat werkt het makkelijkste en het veiligste voor de kippen. Lukt dit niet dan loop je alleen met de hond aan de riem door de tuin. Hou de hond heel scherp in de gaten! Met een puppy is dit een stuk moeilijker, die luisteren nog niet goed. Vraag advies op een puppycursus.
Laat de pup nooit achter de kippen aangaan of de kippen van buiten de ren opjagen ook al lijkt dat grappig, je prent het foute gedrag dan in en dat is vrijwel nooit meer af te leren!
Heeft de hond eenmaal kippen opgejaagd en geproefd dan wordt het meestal een hopeloze zaak en zul je hond en kip gescheiden moeten houden.

Mijn (volwassen) Herdershonden uit het asiel heb ik op deze manier prima kunnen wennen aan de kippen (en aan de paarden) en deze lopen nu lekker los in de tuin tussen de kippen. Het is bij ons zelfs zo dat andere vogels zoals wilde duiven en andere vogels die tussen de kippen lopen wel worden weggejaagd maar de kippen worden met rust gelaten. De hond is dus heel goed in staat te begrijpen dat de kippen "eigen" zijn en de rest wel "bejaagbaar" is.
Pas deze techniek ook toe op schapen en andere landbouwhuisdieren van jezelf of de buren.

De tijd die je investeert zal uiteindelijk beloond worden met een zorgeloos verblijf in de tuin voor mens en dier. Bedenk wel dat in sommige rassen het jachtinstinct zo sterk zit ingebakken dat deze rassen heel moeilijk bij kippen zijn te wennen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan windhonden, Teckels, jachthonden en Terrirs.

Laat overigens op visite komende honden nooit los in de tuin als daar kippen lopen. Je loopt een grote kans dat de hond je kippen grijpt en absoluut niet meer luistert als hij eenmaal aan de jacht begonnen is.
^

Ik heb ooit op tv gezien dat als kippen elkaar pikken dat je dan takken van kerstbomen in de ren moet leggen, hierdoor zouden de kippen in plaats van elkaar te pikken de takken gaan pikken. Is dit waar? Zo nee, zijn er andere oplossingen om pikken tegen te gaan (zonder een kip te isoleren)..
Ja dat met die takken werkt prima, eigenlijk werkt alles dat ze afleidt van het verenpikken prima.
Meestal is het maar 1 kip die begint met pikken omdat een van de andere een wondje heeft. Het rode bloed wekt de nieuwsgierigheid van kippen omdat ze worden aangetrokken door de kleur rood. Zodra de kip dan bloed geproefd heeft (en dat vinden ze lekker) beginnen de anderen ook. Daarom is het belangrijk zodra je zoiets ziet METEEN in te grijpen en OF de pikkende kip apart te zetten totdat het wondje dicht is OF bij de dierenarts kun je een bus Aluminiumspray halen dat het wondje kan afdichten en het verder pikken voorkomt.
^

Kunnen kippen kleur zien?
Ja kippen zien kleuren. Ze worden vooral aangetrokken door de kleur rood. Een hen die aan de leg is heeft een knalrode kam, de haan wordt door de rode kam aangetrokken om met haar te paren.
Is de hen aan het broeden, is ze ziek, in de rui of niet aan de leg, dan is het kammetje niet rood en trekt zij minder de belangstelling van de haan. Het heeft immers geen zin om te paren met een zieke, broedende of niet leggende kip. Er komt dan toch geen nageslacht en als ze ziek is, loopt de haan ook minder kans om ziek te worden als hij niet met haart paart. Andersom werkt het ook, als de haan geen rode kam heeft is er iets met hem aan de hand en zal de hen niet snel met hem willen paren.
^

Mag ik de kippen in de winter vetbollen, pinda's etc. geven?
Nee, niet doen. Daar krijgen ze diarree van en ook weet je niet wat het precies voor vet is. Mensen eten de eieren van kippen en er door dit vet een of andere narigheid in de eieren komt....
^

Zou je een haan niet zou kunnen helpen aan zijn stembanden zodat hij niet meer kraait? Een haan heeft geen stembanden, maar een stemspleet! Daar kun je operatief niets aan veranderen op het gevaar af dat de haan het niet overleeft of ernstig wordt verminkt.
^

Vorige week is een van mijn kippen overleden. Ze zat de avond voor haar dood op de grond en kon niet zonder mijn hulp in haar nachthok komen. Een paar dagen ervoor is ze verschrikkelijk geschrokken van een hond. Komt het voor dat ze daar van kunnen sterven?
Ja, inderdaad kan het gebeuren dat als een kip (of welke vogel dan ook) erg schrikt het dier zodanig geschrokken kan zijn dat het als het ware op "tilt" slaat. Gebeurt ook wel tijdens erge onweersbuien, weerlicht of plotseling in het hok schijnen met een lamp. Het dier is dan niet meer in staat om voedsel op te nemen of enig ander normaal gedrag te vertonen. Duurt dit te lang, dan zal het dier sterven. Wat helpt? Ja dat is moeilijk, het ene dier zal juist door een verandering van omgeving weer "wakker" worden, het andere dier zal juist door plaatsing in een rustige omgeving weer op orde raken... de ene kip is de andere niet. Ook het ras kan uitmaken.
^

Moet er een haan bij de hennen lopen om eieren te krijgen?
Nee, dat is niet nodig, zonder haan wordt ook gelegd.
^

Kan ik door een haan bevruchte eieren eten?
Daar merk je niets van op je bord. Je moet dan niet de hennen op de eieren laten broeden natuurlijk. Elke dag de eieren uit het hok halen.
^

Hoe lang en hoeveel eieren legt een kip?
Hoe lang en hoeveel eieren een kip legt hangt van ras en omstandigheden af. Onder normale omstandigheden legt een doorsnee kip ongeveer een jaar of vijf. Ik ga er dan vanuit dat niet in de winter wordt bijgelicht in het hok, maar de kip haar normale winterrust wordt gegund. De topperiode in het leggen is in de eerste twee jaar in het leven van de kip.
^

Hoe kan ik zien welke kippen aan de leg zijn?
Kippen aan de leg hebben een rood kammetje en "praten", ook wel "knipogen" genoemd. Met dat "praten" wordt bedoeld dat je de cloaca (waar de eieren uitkomen) de hele tijd open en dicht ziet gaan. Dit zijn de samentrekkingen van de eileider bij de productie van een nieuw eitje.
^

Mijn hennen worden niet broeds...
Je kunt het broeds worden aanmoedigen door in een legnest de (nep)eieren te laten liggen.
Meer is er eigenlijk niet aan te doen, je kunt het niet afdwingen.
Er zijn ook rassen die niet of zelden broeds worden, zoals de Lakenvelder, Hollands Hoen, Kuifhoen. Wil je dus je kippen laten broeden (of juist niet) dan is het zaak daarop te letten bij de aanschaf.
^

Wanneer moet ik mijn hennen laten broeden?
De hen broedt drie weken. Het beste is het als de kuikens voor de langste dag van het jaar (zeg maar half juni) geboren zijn. Dan is er ruim tijd voor de kuikens om voldoende uit te groeien voor de winter komt.
Laat na half juni dus niets meer uitbroeden en zeker niet meer in de herfst, je zult dan de kuikens de hele winter binnen moeten houden!
^

Kan ik nieuwe kuikens bij mijn kippen zetten?
Nee, dat loopt vrijwel altijd verkeerd af. De kuikens zijn nog veel te klein en de aanwezige kippen zullen de kuikens doodpikken. Fok de kuikens in een apart hok met ren op en plaats ze bij de andere kippen als deze in de rui zijn. Ook dan is het aan te raden heel goed op te letten dat er geen ongelukken gebeuren! De pikorde wordt verstoord en zal opnieuw bevochten moeten worden, zijn de dieren (nog) te klein dan loopt dat uit op een bloedbad.
^

Hoe kan ik voorkomen dat mijn haan de buurt wakker kraait?
1) Ik ken iemand die een haan heeft waarvoor hij in de bijkeuken een hokje heeft gemaakt waar meneer 's nachts in slaapt.
Zodra de kippen op stok zitten haalt hij hanemans op en gaat hij naar zijn eigen "appartement". De haan heeft er totaal geen problemen mee en het geluid wordt aardig gedempt. 's Nachts geen raam openzetten dan natuurlijk

2) Ik heb ook wel eens gelezen dat iemand in zijn kippenhok een soort geluiddichte kooi had gemaakt waar de haan 's nachts in wordt gezet.

3) Dan is er nog een oplossing, en dat is boven de zitstok een plank o.i.d. maken zodat de haan zich niet meer kan uitstrekken om te kraaien. Hij kan namelijk niet kraaien als hij zich niet kan uitstrekken en het besef om dan op de grond te gaan kraaien hebben ze meestal niet. Deze plank zou je ook in een aparte hanenkooi kunnen maken natuurlijk.

Hanen kraaien om hun territorium af te bakenen, net zoals zangvogels dat doen, maar dan vinden we het mooi en ergert het blijkbaar niemand. Vooral in het voorjaar kunnen hanen zeer vroeg en vaak kraaien. Sommige mensen hebben de neiging om voer te strooien omdat de haan dan even zijn kop houdt, dit is wel de beste manier om een haan te leren vooral veel te kraaien. Niet doen dus!

Als de buren last hebben van je haan zal het er altijd op uitdraaien dat je hem (meestal na ruzie met de buren) weg zult moeten doen! De meeste gemeenten hebben in de Algemene Verordening staan dat er geen hanen in de bebouwde kom mogen worden gehouden of dat bij overlast de haan zal moeten verdwijnen. Overleg eerst met de buren (ook de buren verderop!) en besef wel dat een haan in het voorjaar of in de zomer vaak om vier uur ochtends al kraait, vooral als het nog stil op straat is klinkt dit enorm hard!
^

Mijn kippen vliegen de schutting over, wat nu?
Span een draad boven de schutting, de kippen kunnen dan niet op de schutting zitten, want meestal hippen ze eerst op de schutting om er dan aan de andere kant weer vanaf te springen.
Je kunt ook de veren van een (1) vleugel wat afknippen.
Voor dit werkje moet je wel even met zijn tween zijn en een scherpe schaar hebben.
De een pakt de kip en spreidt een vleugel uit. De ander knipt dan langs de buitenrand van de vleugel ongeveer 3 centimeter veren af. Wel opletten dat je niet in het vlees knipt. Doe dit maar bij EEN vleugel. De kip komt dan nog wel omhoog maar kan alleen in een klein rondje vliegen om direct weer op de grond te komen. Is de afgeknipte 3 centimeter nog te weinig, dan iets meer afknippen.
Na de rui in het najaar is de veer weer opnieuw gegroeid en zul je het opnieuw moeten doen. Meestal is dat echter niet nodig, de kip denkt dat ze niet meer kan vliegen en zal vaak niet meer proberen over het hek te komen.

Trek nooit veren uit, dat doet vreselijk zeer (vergelijk het met het uittrekken van een bos haar) en de veer zal onmiddellijk weer aangroeien! Door af te knippen wordt de veer slechts wat ingekort, maar wordt niet vervangen omdat de veerschacht gewoon in de vleugel blijft zitten..
^

Mijn kippen eten de eieren op! Wat kan ik hier aan doen?
Het meest toegepast (behalve direct weghalen van de eieren) is het leegblazen van een ei en dat vullen met mosterd. De kippen pikken het ei stuk en 99 van de 100 keer hebben ze het dan vanwege de scherpe smaak van de mosterd afgeleerd, desnoods herhalen.

Je maakt aan beide punten van een rauw ei een gaatje en blaast met een rietje o.i.d. de inhoud eruit, dan mosterd erin, met een beetje lijm weer dichtmaken.
Wat ook kan (minder knoeiwerk), is een ei hard koken en met een ijzerzaagje in twee helften zagen, vullen met mosterd en dichtlijmen.
Helpt dit allemaal niet dat kun je proberen het legnest met veel zaagsel te vullen zodat het ei direct wegzinkt.
^

Hoe zit het met loslopende kippen en giftige planten, zoals goudenregen?
Ik heb ook een goudenregen staan en mijn kippen worden niet ziek van de zaden, als ze die al opeten.
Vogels zijn verspreiders van zaden, ook van giftige, dat is een van hun taken in de natuur om de zaden, verpakt in een pakketje mest elders te deponeren waar het plantje dan kan kiemen.
Het is misschien in het begin verstandig het stukje rond de gouden regen of andere giftige planten met wat gaas af te zetten, zodat ze in het begin van hun loslopende leventje niet al te fanatiek deze zaden in grote hoeveelheden opnemen. Als de nieuwigheid van het loslopen er een beetje af is kun je het gaas dan weer weghalen. Zo heb ik het althans gedaan en dat is prima afgelopen.
Pas wel goed op met aardappelloof. Dat is giftig voor mens en dier (geef het dus ook niet aan geiten, konijnen enzovoort)! Hebben de kippen buiten de keuze om allerlei planten (en bij voorkeur gras) te eten, dan zullen ze niet gauw van het loof eten, maar is dit het enige dat in de buurt staat, het eerste dat ze buiten het hok tegenkomen of in de winter nog het enige dat op het land staat/ligt dan moet je zorgen dat ze daar niet bij kunnen komen!
^

Hoe zit het met de eikleur van kippeneieren?
De kleur van de eieren is afhankelijk van de oorkleur van de kippen.
Oren? Ja, oren! Vlakbij de gehoorgang zit een oorlel die bij de meeste hoenders wit of vrij kleurloos is.
Oorkleur = eikleur!
Bij Barnevelders is bijvoorbeeld de oorkleur bruin en deze leggen dan ook bruine eieren.
^

Zijn er rassen waarvan de hanen minder hard kraaien?
Voorzover mij bekend zijn die er niet. Kleine hanen kraaien minder hard maar wel vaak doordringender dan grote hanen. Ruzie met de buren zal er altijd op uit lopen dat je de haan zult moeten wegdoen.
^

Ik heb een broedse hen, wat nu?
Een hen hoeft niet per se te broeden. Zet de hen regelmatig buiten de broedplaats of het hok en neem continue de eieren weg. Sommige hennen kunnen dit weken volhouden, maar uiteindelijk zal ze het opgeven.
^

Wat zijn behalve mooie kippen ook goede legkippen?
Wyandotten zijn er in vele kleuren, ze zijn tam, vliegen niet en kunnen ook goed broeden en de kuikens verzorgen.
Wil je de hen niet laten broeden dan is het zaak wel vaak te eieren weg te halen. Wyandotten zijn zeer goede legkippen, na de ruiperiode zijn ze vaak in december al weer aan de leg.
^

Ik heb wat eieren en die wil ik even uitbroeden. Kan dat in een mand met wat lappen en een gloeilamp?
Nee, dat kan beslist niet. Het broeden met een broedmachine vereist van tevoren studie! Het broeden op de juiste temperatuur en de juiste luchtvochtigheid is een hele kunst en vereist nauwkeurig meten van deze temperatuur en vochtigheid.
Ga nooit zomaar wat uitproberen want vrijwel zeker is dat je dan misvormde kuikens krijgt doordat temperatuur en/of luchtvochtigheid niet goed waren. Ook moeten de eieren meerdere keren per dag gekeerd worden, je kunt dus niet zomaar de machine aanzetten en er dan drie weken niet meer naar omkijken.
Op de pagina over broeden vind je meer info en een adres waar een zeer volledig boekwerkje over broeden, de eieren enzovoorts te krijgen is (kosten Euro 7.00 incl.portokosten).
^

Ik wil bij mijn kippen (1 haan en drie hennen) nog een haan en wat hennen toevoegen, gaat dat goed?
Nee, dat zal vrijwel zeker uitlopen op een bloedbad. De oude haan zal de nieuwe haan niet accepteren. Zelfs het toevoegen van maar 1 hen levert al problemen op, zij zal vrijwel altijd doodgepikt worden, zorg er altijd voor meer dan 1 hen toe te voegen en zet desnoods een stukje in het hok en de ren af met gaas zodat de oude kippen aan de nieuwe kippen kunnen wennen. Zet ook nooit een (nieuwe) hen met kuikens bij je oude kippen.
^

Wat is de beste bodembedekking voor een ren en het nachthok?
Een bedekking met zand is prima voor de ren. Zorg wel dat er altijd een droog stuk ren is d.m.v. een afdakje voor als het regent of sneeuwt en zorg ook dat er geen plassen blijven staan.

In het nachthok is zaagsel, of nog beter, hennepstrooisel prima. Hennepstrooisel is bij de fouragehandel verkrijgbaar in pakken van 16 KG (Merk Hemparade of Hempflax). Het neemt sterk vocht op maar droogt ook weer snel, in tegenstelling tot zaagsel dat niet meer droogt. Hennep composteert heel vlot, zodat het zeer waardevol voor de tuin is. Zaagsel in de tuin gooien leidt tot verzuring en dichtslaan van de grond.
^

Moeten kippen in een ren groenvoer krijgen?
Om de kippen aan wat groenvoer te helpen is het handig om wat bloempotten in te zaaien met gras en deze om de beurt in de ren te zetten. Zodra het gras op is wissel je af met een andere bloempot.
Op deze manier krijgen de kippen altijd vers groenvoer op een zo goedkoop mogelijke wijze. Sla of andijvie voeren kan natuurlijk ook maar is a) duurder en b) de groente raakt zeer snel verlept of vertrapt en vormt door bederf een bron van besmetting.
^

Hoelang en hoe moet ik eieren bewaren?
Bewaar eieren in een eierdoos op een koele plaats of in de koelkast in een eierdoos (en niet in de speciale eiervakjes om het overnemen van smaak of geur van andere levenmiddelen te voorkomen).
Zijn de eieren om uit te broeden dan moeten ze elke 12 uur gekeerd worden, maar ook als je ze op wil eten blijft de dooier zo mooi in het midden zitten.
Eieren blijven ongeveer 14 dagen goed. Ook bij broedeieren zal de kiemkracht na 14 dagen afnemen.
^

Hoe kan ik mijn kippen het beste water en voer geven?
Kijk op de pagina Voeding over voer, bakjes en dergelijke.
^

Waar kan ik scharrelkipvoer kopen?
Probeer een fouragehandel bij je in de buurt waar je kunt vragen om Scharrelkipkorrel van Havens of bel de firma Havens voor een verkoopadres (Havens Voeders te Maashees 0478-638.238).
In scharrelkippenvoer wordt geen slachtafval toegevoegd en dat komt de kip ten goede, maar ook jezelf, zeker met al die toestanden met verontreinigd of besmet slachtafval is dit geen overbodige luxe. Overigens voegt de firma Havens aan geen van de voeders dierenmeel toe.
^

Ik ben op zoek naar adressen van rasverenigingen, waar kan ik die vinden?
Kijk op de pagina Rasverenigingen
^

Ik zoek wat info over de legbatterij, waar kan ik dat vinden?
Kijk op de pagina Bio-industrie.
^

Hoe oud wordt een kip?
Overlijdt de kip niet door andere oorzaken, dan kan een kip vrij oud worden, ik heb zelf nogal wat oude kippen rondlopen die het nog best doen. Ik heb wel gehoord van een kip die 10 jaar was, maar ik denk dat 7 a 8 jaar toch wel het maximum is.
^

Mijn kippen gaan in de bomen of buiten op andere plekken zitten in plaats van in het hok, wat moet ik daar aan doen?
Consequent 's avonds in het hok blijven zetten, desnoods met een bezem eruit jagen als ze erg hoog in de bomen zitten. Doe je dat niet dan zullen ze zich het buiten overnachten aanwennen en vroeg of laat ten prooi vallen aan de vos of boommarter.
Maak er ook een gewoonte van bij het afsluiten van het hok even "de koppen te tellen". Het kan ook zijn dat een hennetje ergens eieren heeft gelegd en daar nu op zit te broeden. Vaak is het dan al te donker buiten om haar nog te vinden, maar de volgende dag zal zij zich met graan voeren zeker laten zien en kun je haar volgen om te kijken waar ze zit te broeden.
Zijn er veel hennen van dezelfde kleur dan kun je bij dierenwinkels en bijvoorbeeld de Welkoop-winkels gekleurde plastic ringen kopen die je om de poten kunt klikken.
Soms is er maar 1 kleur te krijgen maar dan kun je met 4 ringen in 1 kleur al 4 kippen goed herkenbaar maken door bijvoorbeeld:
1 hen een witte ring om de linkerpoot te doen
1 ,, ,, rechterpoot ,,
1 ,, ,, beide poten ,,
1 hen geen ringen aan te doen.
Zijn er meer kleuren te krijgen dan heb je vele combinaties om de hennen te herkennen.
Je kunt ook met een paar kleurtjes nagellak de ringen een andere kleur geven. Dit zal je af en toe moeten bijwerken, maar dan heb je de kippen ook weer even leuk in handen...
^

Mijn witte kippen worden zo goor, kan ik daar wat aan doen?
Nee, eigenlijk niet. Witte kippen "vergelen" onder invloed van zonlicht. Ook de buff kleur (een soort masgele kleur) verkleurt door zonlicht. De enige manier om deze kippen in de originele kleur te houden is om ze uit de zon te houden. Tentoonstellingskippen in deze kleuren worden tijdens en na de rui in de herfst binnen gehouden om zo de kleur te behouden. Na de tentoonstelling gaan ook deze kippen doorgaans in de ren tot zij weer in de rui gaan en een nieuw verenpakje krijgen.
^

Ik heb op een tentoonstelling kippen gekocht met een zeer mooie beoordeling. Kan ik volgend jaar met de kuikens hiervan naar een tentoonstelling?
Het fokken van tentoonstellingskippen is een vak apart. Je zult een zeer gedegen kennis moeten hebben van het exterieur van het ras. Goede ouders betekenen niet automatisch dat de kuikens ook zeer goede resultaten zullen behalen! Sluit je aan bij een fokvereniging en leer hoe dit ras er exact uit moet zien en wat op de tentoonstelling wordt verwacht. Ook zullen de kippen op zeer jonge leeftijd geringd moeten worden, deze ringen zijn bij de fokkersbond verkrijgbaar, verdere info kun je het beste via de rasvereniging vragen.
Kippen die niet geringd zijn of ringen omhebben die afgeschoven kunnen worden zullen direct uitgesloten worden van een beoordeling op de tentoonstelling. Het heeft dus geen zin deze in te zenden.
^

Onze haan is agressief tegen ons, wat kan ik daar aan doen?
Weinig. Een agressieve haan moet je uitsluiten van verdere voortplanting, het karakter kan vererven en dan zit je met een aantal agressieve kuikens...
Voorts kun je proberen de haan te intimideren door je groot te maken (dikke jas, hoed opzetten, liefst in rood!) en zeker niet voor hem weg te rennen! Ook niet buigen naar de haan, dit zal hij opvatten als een uitnodiging voor een robbertje vechten aangezien het buigen bij twee vechtende hanen betekent dat je niet van plan bent om weg te gaan en hem makkelijk aan denkt te kunnen.
Hanen kunnen enorme "sporen" aan de poten hebben waarmee ze flinke wonden kunnen maken en vroeg of laat let je even niet op en zal hij je te pakken nemen. Loop je in de zomer dan lekker in je korte broek en hemd zonder mouwen dan zul je wensen dat je hem eerder had laten afmaken!
Krijg je de haan dus niet op enige wijze onder de duim dan kun je hem het beste laten afmaken!

Soms kan het voorkomen dat een haan agressief wordt als de hennen in de rui zijn en zich niet laten treden (paren) door de haan. Dit gaat, zodra de hennen weer "willig" tegenover hem zijn, vanzelf weer over. Laat hem in die periode zoveel mogelijk met rust en probeer situaties waarin hij aanvalt te voorkomen. Hij krijgt dan ook niet de mogelijkheid om te merken dat je eventueel bang voor hem bent...
Stel het schoonmaken van het hok en ren dan maar even uit totdat meneer weer aanspreekbaar is.
^

Waarom hebben kippen veren
Vogels stammen van dinosauriers af ofwel van reptielen. Verschillende diersoorten ontwikkelden haren om de lichaamstemperatuur op peil te houden door isolatie. Andere diersoorten ontwikkelden een vetlaag om de warmte 'binnenboord' te houden. Via de eerste Archeopterix ontwikkelden zich ook vogelachtigen, die veren ontwikkelden om te kunnen vliegen. Een veer is licht en isolerend, met lucht in de veerschacht. Haren voldeden niet om te vliegen, vandaar dat de meeste zoogdieren met haren niet kunnen vliegen. De vogels aan het eind van deze evolutie konden/kunnen dat wel, doordat veren in de vleugels een draagvlak vormen waarmee vogels aan de lucht 'hangen'. Heel geleerde mensen kunnen vertellen dat dit te maken heeft met de wet van Bernoulli. Ook vliegtuigen 'hangen' met hun vleugels aan de lucht, een spel van overdruk en onderdruk. Kippen zijn nakomelingen van wilde bosvogels, die prima konden vliegen. Sommige kippenrassen kunnen dat nog steeds. De zwaardere soorten/rassen vogels kunnen dat niet meer, waardoor veren degenereren. Voorbeelden daarvan zijn de Struisvogels, Emoes en Nandoes, en niet in het minst de uitgestorven Dodo's.
^

Broeds-af maken:

Broeds-af maken kun je op de volgende manier doen:

Dit idee is afkomstig van Daniel ^


Geen antwoord op deze site kunnen vinden?
Stel je vraag dan eens op het kippenforum.


Naar boven