Dit is een pagina van de site:KIPPENRASSEN
Orpington

Geschiedenis

De Orpington is rond 1875 ontstaan in Engeland in de plaats Orpington in Kent. Er werd voor de creatie gebruik gemaakt van Minorca hanen, Plymouth Rock hennen en later Langshan hanen. Het doel was een kip met een goede ei-produktie en die tevens geschikt was voor tentoonstellingen. De eerste Orpingtons waren zwart later werden deze gevolgd door de witte en de buff kleur. De krielen ontstonden in Duitsland, vanaf 1907 werd er aan gewerkt, een Cochinkriel, Java kriel en later ook Duitse Langshankrielen werden hiervoor gebruikt. 

Beschrijving

De Orpington is groot met een brede, geblokte bouw en een gedrongen lichaam, de bevedering is vol en donsrijk. Het gezicht is rood en verder heeft de kop een enkele kam met vijf punten. De ogen zijn oranjerood, de rode kinlellen zijn wat lang en de kleine oorlellen zijn eveneens rood van kleur.De vleugels zijn nogal klein waardoor ze niet kunnen vliegen. Er is maar en klein stukje been te zien door de volle bevedering en de dieren zijn ook laag gesteld. Het gewicht van de haan is 4 kg en van de hen 3,5 kg bij de krielen is dit 1250 en 1000 gram. 

Kleurslagen

Zwart, buff, wit, driekleurig, zwartbont, blauw, koekoek, rood, patrijs, berkenkleurig en geel-zwartgezoomd. 

Eigenschappen 

Een vriendelijk ras wat goed tam te maken is. Ook de hanen zijn vriendelijk en zij kraaien naar verhouding vrij zacht. De hennen leggen zo'n 150 geelbruine eieren per jaar. Verder worden zij gemakkelijk broeds en zij verzorgen de kuikens dan goed. De dieren zijn zowel geschikt voor een vrij uitloop als voor een ren.

© Copyright Joke Osinga


Foto's van Dinie en Albert Hoekman