Dit is een pagina van de site:KIPPENRASSEN
Nederlands Baardkuifhoen

Geschiedenis

Een zeer oud ras dat vroeger ook bekend was onder de naam Padua, waarschijnlijk zijn het oorspronkelijk afstammelingen van de Russische baardkuifhoenders. In Engeland en Amerika heten ze Polish Fowl. In 1925 werden ze door de N.H.C. als Nederlands ras erkend. Rond 1880 zijn de krielen in Engeland ontstaan. Verder hebben zij veel gemeen met het Hollandse Kuifhoen, in veel landen worden ze als één ras beschouwd, waarbij de baard een variëteit wordt genoemd 

Beschrijving

Baardkuifhoenders hebben een landhoentype maar zijn wat hoger gesteld en wat langer van lichaam en hals, terwijl de bevedering was losser is. In plaats van een kam is er een flinke hoeveelheid veren aanwezig op de kop. Bij hennen wordt deze ronde kuif gevormd door ovaalvormige veren en bij de haan zijn de veren meer langwerpig. De baard is driedelig, de oorlellen zijn klein en wit en de ogen zijn roodbruin van kleur. De grote vleugels worden dicht tegen het lijf gedragen en lopen achterwaarts schuin naar beneden af. De staart is rijk ontwikkeld en wordt middelhoog gedragen. Het gewicht van de haan is 2,3 kg en voor de hen 1,7 kg bij de krielen is dit 1000 en 800 gram. Er komen ook krulvederige dieren voor. 

Kleurslagen

Goud- en zilver-zwartgezoomd, geel-witgezoomd, zwart, wit, gezoomd blauw en koekoek. 

Eigenschappen 

Het zijn vriendelijke, vertrouwelijke dieren die ook erg tam kunnen zijn. Wel oppassen dat ze niet schrikken, door de volle kuiven is het zicht vaak wat beperkt. Verder is het belangrijk dat de dieren een schuilplaats hebben voor de regen en de drink en voerbakjes moeten aangepast zijn, dit ook vanwege de kuiven. Controleer de kuiven tevens regelmatig op ongedierte. De leg is zo'n 100 witte eieren per jaar en broedsheid komt niet veel voor.

© Copyright Joke Osinga

 © Foto's van Loes Schutters
Website: http://www.schutters.net/kippen

Nederlandse kuif en Baardkuifhoenderclub

Nederlandse Baardkuifhoenders Krulvederig (Engels)