Dit is een pagina van de site:KIPPENRASSEN
Leghorn

Geschiedenis

De Leghorn is een zeer oud Middellandse Zee ras, de Romeinen hadden al leghorn-achtige kippen. Er zijn verschillende fokrichtingen van de Leghorn bekend, oorspronkelijk komen zij uit ItaliŽ, de omgeving van Livorno, zij werden bekend door hun enorme legcapaciteit en werden daarom vanaf het midden van de 19e eeuw naar verschillende delen van de wereld geŽxporteerd. De Engelse naam voor de havenstad Livorno is Leghorn, daar komt de naam dus vandaan. Uit dezelfde dieren ontstond de fokrichting van de Engelse, Amerikaanse, Duitse en Nederlandse Leghorn. Ook de krielen ontstonden in de verschillende landen, dit gebeurde later in de 20e eeuw. 

Beschrijving

Er zijn tussen de verschillende fokrichtingen wat verschillen, het Nederlandse en Duitse type zijn een aantal jaar geleden aan elkaar gelijkgesteld. Algemeen geldt een landhoentype met een slank lichaam, brede schouders en smaller naar achteren toe. Allen hebben witte oorlellen, lange dunne kinlellen, oranjerode ogen en gele benen. Het gewicht van de hanen is 3-3,5 kg en voor de hennen 2,75-3 kg bij de krielen is dit 800-900 gram en 700-800 gram, het Engelse type is het zwaarst. Amerikaans type: vrij lage staart die gespreid wordt gedragen. Grote kam die bij een leggende hen aan de achterkant omvalt. Engels type: de staart wordt ook laag gedragen maar samengevouwen. Deze kippen zijn hoger gesteld dan de andere types. De kam is heel groot en valt bij de hen helemaal om, ook de kinlellen zijn heel lang. Nederlands/Duits type: laag gedragen volle staart. Verder dezelfde kam als het Amerikaanse type maar er zijn ook enkele dieren met een Rozenkam. 

Kleurslagen

De erkenning van de kleuren verschilt per land, in de meeste landen wordt voor het Engelse en Amerikaanse type allen wit erkend en voor het Nederlandse type o.a. de volgende kleuren: patrijs, zilverpatrijs, geel patrijs, bruinpatrijs, roodgeschouderd zilverpatrijs, roodgeschouderd wit, blauwpatrijs, koekoekpatrijs, patrijs goudflitter, zilverpatrijs zilverflitter, wit, buff, zwart, zwartbont (exchequer), blauw, gestreept, porselein, columbia, rood en zilverzwartgeloverd. 

Eigenschappen 

Het is een temperamentvol, vitaal en actief ras wat ook goed kan vliegen. Zij kunnen zowel in een vrije uitloop als in een ren gehouden worden. Een rustige benadering is een vereiste bij dit ras, echt hand tam zullen zij niet worden. De legcapaciteit is bij de grote Leghorns ongeveer 220 witte eieren per jaar, voor de krielen is dit rond de 140 eieren, de hennen worden niet broeds. De kuikens groeien snel op, de hennen zijn dus ook snel aan de leg.

© Copyright Joke Osinga


   
© Foto K.v.d.Hoek


overgenomen met toestemming van AVICULTURA