Dit is een pagina van de site:KIPPENRASSEN
Belgische Vechter

Brugs type
Het lijkt op een tank in vredestijd, het heeft veren en het groeit traag, wat is het?
Brugse vechters zijn geen kippen voor een stadstuintje.
Deze giganten lijken niet alleen imposant, ze zijn het ook.
Alles is in functie van 'recht door zee', de vijand tegemoet.
Ze werden en worden op sommige plaatsen nog steeds voor de vechtsport gebruikt.
Daarom mogen de hennen zelfs sporen hebben, dat is dan extra erfelijk voor haar Rambo-zonen.
Wie goed wil groeien, moet langzaam groeien, maar lang.
Brugse vechters zijn pas tijdens het tweede jaar volwassen te noemen.
Vlug groeiende botten zijn allen maar lang en broos, en dat kan nooit de bedoeling zijn bij een vechtmachine.
Gelukkig zijn de gevechten voor een gokkend publiek nagenoeg uitgestorven, en zien we ze op tentoonstellingen. Ze komen er getuigen over een verleden van Vlaamse fokkunst, ook al was het voor een ander doel.
Wie zich in deze giganten wil specialiseren moet over een aangepaste accommodatie beschikken, omdat de hanen best gescheiden worden.
Maar bij kippen is dat wel meer het geval.
Ik hoop maar dat door het verdwijnen van het legale en het illegale circuit van de hanengevechten dit waardevol ras niet zal uitsterven.

Brugs type Brugse vechter Haan
Luiks type krielhaan Luiks type krielhen

Tiense vechter haan

© Copyright Johan Opsomer
E-mail: johan.opsomer@pandora.be Website: Kippen grabbelton